Sommerutstillingen 2016

4. JUNI – 4. SEPTEMBER

I år presenterer vi kunstnerne MARIANNE AULIE, EINAR SIGSTAD fra Biri og HILDE BERGFJORD BRUNVOLL fra Molde. Keramiker NINA ANDREA STANDERHOLEN fra Vinstra er en ny kunstner fra vårt eget distrikt. BARNEHAGENE I RINGEBU har ny tematisk utstilling og VÅLEBRU VEV viser vevnader. Utstillingen av RUNE AMRUD sine arbeider i 2015 blir nå fulgt opp med en ny utstilling i stabburet.

«De gamle grendeskolene» ved RINGEBU HISTORIELAG, er en skoleutstilling som etter planen skal bli årviss og med nye gjenstander hvert år framover.

Åpent kl.10.00–17.00

Alle dager i hovedsesongen

Billett Prestegarden 
Enkeltbillett voksne | Kr 60,–
Enkeltbillett barn | Kr 40,–
*Honnør/gruppe | Kr 40,– (pr. pers.)

Fellesbillett med Stavkyrkja
Enkeltbillett voksne | Kr 80,–
Enkeltbillett barn | Kr 50,–
*Honnør/gruppe | Kr 70,– (pr. pers.)

*(minimun 10 personer)

Velkommen!

Årets utstillere

Landskapsmaleri i olje, hus ved vann, fjell og fjord, malt av Hilde B. Bruvoll
Marianne Aulie

Marianne Aulie (f.1971) er maler og tidligere fotomodell.

Aulie er utdannet ved Oslo Tegne- og Maleskole. Hun er kjent for sine store, fargerike og ekspressive malerier av klovner. Aulie sier selv at hun alltid avslutter arbeidet med bildene ved å vaske dem i champagne, og at alkoholen reagerer med den våte akrylmalingen og gir den en spesiell tekstur.

Marianne Aulies vesener har truffet en nerve hos det norske folk. Mine portretter er små sjeler som kommer til vår verden for å være gode. Dette er min tanke: at mennesker må bevege seg bort fra kynisme og egoisme, som er i ferd med å overta samfunnet, og heller bygge hverandre opp og støtte hverandre. Dette er Aulies budskap om sin kunst.

Landskapsmaleri i olje, hus ved vann, fjell og fjord, malt av Hilde B. Bruvoll
Einar Sigstad

Einar Sigstad (f.1950) bor og arbeider i Biri. Han arbeider hovedsakelig med oljemaleri og grafikk (fargesnitt).

Einar Sigstad har universitetsutdanning i filosofi og litteraturvitenskap. Som kunstner er han selvlært. Trestrukturen i tresnittene er kjennemerke på Sigstads grafikk. Motivene spenner fra lyriske naturstemninger til humoristiske og samfunnskritiske bilder i hans nydelige tolkninger av natur og den menneskelige virkelighet.

Einar Sigstad er representert i Lillehammer Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Norsk Kulturråd. Kunstneren har deltatt på en rekke separat og kollektivutstillinger.

Av separatutstillinger kan blant annet nevnes Galleri Zink, Lillehammer 2010, Lillehammer Kunstmuseum 2005, Museum of St.Petersburg, Russland 1998, Peer Gynt utstiller 1994.

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
Rune Amrud

Rune Amrud, 1952-1983, Søre-Fåvang, skulptur.

Han studerte ved Statens kunstakademi under Per Palle Storm. Rune var en særdeles begavet kunstner, som behersket flere teknikker, både tegning, maling og grafikk, men framfor alt var han en svært talentfull billedhogger. Han døde i en alder av 31 år, et kort men produktivt liv.

I 1993 ble det holdt en minneutstilling for han på Fåvang barneskole. I år vises denne utstillingen i Ringebu Prestegard takket være samarbeid og stor velvilje fra familien Amrud.

Landskapsmaleri i olje, hus ved vann, fjell og fjord, malt av Hilde B. Bruvoll
Hilde B. Brunvoll

Hilde B. Brunvoll er født i 1960 og bosatt i Molde. Hun arbeidet med billedkunst siden 1986. Først akvarell, siden olje, Hun er utdannet adjunkt. Etter å ha arbeidet i barneskolen i Oslo i 9 år, flyttet hun til California der hun konsentrert seg om å videreutvikle ferdigheter innen maling og illustrasjon. Hun har studert kunstfag både ved Irvine Valley College og California State University.

Etter at hun kom hjem til Norge i 2002 har hun arbeidet som billedkunstner og undervist i formgivingsfag ved Fræna- og Molde videregående skoler.

Hilde maler helst i en naturalistisk stil med motiver fra natur og landskap, ofte med mennesker i naturen og i klare farger. Hun har hatt en rekke separatutstillinger både i USA og i Norge.

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
Nina A. Standerholen

Nina A. Standerholen (f.1981) er keramiker og bosatt på Vinstra. Hun har grunnutdanning i tegning, form og farge (1997-2000) og introduksjonskurs i keramikk/dreiing fra Løten Håndverkshus i 2008.

Har drevet med keramikk siden 2008 og deltatt på markeder lokalt i Gudbrandsdalen, blant annet det tradisjonsrike markedet på Rudi Gard, så noen vil kjenne igjen hennes bruk av form og glasur. Hatt flere sommerutstillinger på Brimi Seter, og selger sin keramikk hovedsakelig fra eget verksted på Vinstra.

Har per i dag arbeider i steingods og obvarateknikk hos Galleri Rønningen i Skien. Utstillingen på Ringebu Prestegard er den første største utstillingen hun deltar i.

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
De gamle grendeskolene

Ringebu Historielag står for utstillingen og viser foto og gjenstander fra skolens tidlige historie.

Ringebu Historielag ble stiftet i 1932. Det er et stort lag med mer enn 600 medlemmer. Styreleder er Olaug Widme. Laget har undergrupper som arbeider med ymse tema. Gotiskgruppa transkriberer gotiske tekster til latin skrift. Bildegruppa samler inn og registrerer gamle bilder. Turkomiteen arrangerer lokale turer og lengre turer i inn- utland.

Boknemda har ansvaret for utgivelsen av Hemgrenda, som er ei historisk årbok. Knut Olafsen og Anne Thea Høye Olafsen har arbeidet med skolesamlinga siden 2007. Hovedaktivitetene er arbeidet med bokutgivelser.

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
Kroppen vår

Barnehagene i Ringebu deltar for tiende år på sommerutstillingen og denne gangen er det «Kroppen vår» som er tema. Barna har vært interesserte, nysgjerrige og engasjerte i prosessen fram mot utstillinga. De har bidratt med mange gode filosoferinger, undringer, fantasi og skaperglede underveis. Uten deres engasjement hadde det ikke vært noen utstilling.

Det er mye rart og merkelig å undre seg over når det gjelder kroppens mysterier. Hvorfor ser kroppen ut slik den gjør? Hvorfor er hodet øverst og beina nederst? Hvordan lager en blod? – dette er noen av spørsmålene som barna har vært opptatt av og som kommer til uttrykk i utstillingen.

Barnehagene i Ringebu har, som en av få, mottatt to ganger «Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur» (2011 og 2015).

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
Vålebru Vev

Vålebru Vev er en privat gruppe som har hatt vevstue sammen i Ringebu sentrum siden 2002. De vever gamle teknikker, også harnisk/damask. I Søndre stabburet viser de flere stakkestoff, liv og forklær til Rondastakk, dessuten åklær, duker og løpere.

Materiale: Bomull, ull og lin.

Utstillere: Bjørg Kristiansen, Grethe Granlien og Kari Bentzen.

Keramikkbolle i steingods, formgitt av Nina A. Standerholen
Stavkyrkjeutstillinga

En ny Stavkirkeutstilling, laget av Lars Nerli (utstillingsformgiver), kom sommeren 2008 på plass i Ringebu Prestegard. Utstillingen fokuserer på Ringebu stavkirke som hellig rom med tema fødsel, konfirmasjon, giftemål og død.

Sagt på en annen måte: Ringebu stavkirke er som rom og sted et bindeledd mellom den universelle kirken og den lokale kirken, og mellom Norge og det kristne Europa. Utstillingsrommet består av pultmontre plassert langs veggene i rommet, i alt åtte stykker.

Stavkirkene regnes sammen med vikingskipene som Norges viktigste bidrag til verdenskulturen. Stavkirkene har fått navnet etter de bærende stavene. Bortsett fra Hedared kirke i Sverige og Greensted kirke i England er det bare i Norge at denne typen middelalderkirker er bevart på opprinnelig sted. Alle kirkene er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Ringebu Prestegard

Ringebu Prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu stavkyrkje. Sammen med kirken og den gamle Gildesvollen, som er Ringebu kommunes Tusenårssted, danner disse historiske stedene et kulturelt sentrum i kommunen. Siden 1997 har Prestegarden fungert som galleri og serveringssted. Her arrangeres utstillinger i sommerhalvåret, konserter og familiedager. Prestegarden er møteplass for grupper og foreninger hele året. Stedet er åpent for utleie for møter, selskaper, mindre konferanser og seminar. Den fredete Prestegarden ligger museumsavdelingen med gjenstander fra utgravningene i stavkirken og en halvtimes film om stavkirken, Prestegardshagen er gjenskapt med gamle stauder fra Ringebu, hardføre roser, urtebed, frukttrær, bærbusker og fjellhage med mere. Etter avtale får besøkende guidet tur i hagen. Pilgrimsleia går rett utenfor Prestegarden. I kaféen er det enkel servering i åpningstiden i utstillingsperioden. Her er en liten butikk, der noen av de utstilte arbeidene er til salgs. Ringebu Prestegard er skiltet fra E6, 3 km sør for Ringebu sentrum. Følg veien 100 meter nord for Ringebu stavkirke.
Ringebu Prestegard
Ringebu Prestegard08/05/2017 @ 14:39
Husk dugnad i hagen tirsdag 9. mai fra kl 12.00-20.00. Ta gjerne med egen redskap, vi har kaffe og biteti. Håper å se mange av dere! Hilsen Halldis og de andre i hagegruppa.
Ringebu Prestegard
Ringebu Prestegard04/05/2017 @ 23:15
Endelig vår i Prestegardshagen! På fjellet er det fortsatt skiføre, og nede i dalen blomstrer krokusen. Bærbuskene er beskåret, og tirsdag 9. mai har vi den første dugnaden i hagen fra 12-20. Vi håper å se mange der!

Velkommen til

Ringebu prestegard

Ringebu Prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu stavkyrkje. Prestegarden fungerte som prestebolig helt fram til 1991. Nå er den fredete og restaurerte prestegarden en historisk opplevelse i seg selv.

Tunet består av fem bygninger; hovedbygningen, to stabbur, drengestue og uthus.

Hvert år vises det i Prestegarden et vekslende antall utstillinger av ulike kunstarter i perioden juni–september.

Pilegrimsleden går fra Ringebu Stavkyrkje og gjennom tunet til Ringebu Prestegard.

Ringebu Stavkyrkje er fra begynnelsen av 1200-tallet. Fra 1980–81 ble det gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken. Et utvalg av funnene vises i drengestua ved Ringebu Prestegard.

Stavkirkeutstillingen fungerer som en introduksjon og fordypning i stavkirkens historie. Vi håper mange kommer innom årets utstilling for å beskue en flott sommerutstilling.

Nyt turen i

Prestehagen


– et vakkert sted for ettertanke og inspirasjon

Prestehagen er en levende, historisk hage, som formidler den gamle hagekulturen som tidligere fantes rundt prestegardene. Inspirasjonen er hentet fra 1870 årene, med en rett akse ut fra huset ned i hagen som går over i slyngende grusganger.

I hagen finnes det blant annet blomster, rose- og urtebed, gamle frukttrærne og bærbusker. Det er tatt stiklinger av gamle frukttrærne(podet) og bærsorter fra prestehagen og eldre hager i Ringebu, som står i dyrkingsfelt for innplanting. Lokalavdelingen til Roseforeningen har registrert over 60 gamle hageroser i Oppland, og en del av disse er plantet i prestehagen.

Siden 2004 har hagen gjennomgått en grundig restaurering, da den var i svært dårlig forfatning. Den historisk kartlegging og gransking ble gjort av Unni Dahl Grue (tidligere landskapsarkitekt) og Ingeborg Mellgren Mathiesen (Arkadia landskap) har jobbet fram rapporten «Ringebu prestegard. Hagens historie 1773–2005».

Det er lagt ned et stor praktiske arbeidet med restaureringen, som utføres ubetalt og på frivillig basis av hageinteresserte personer i bygda. Blant annet Hagelaget i Ringebu, lokalavdelingen til Norsk Roseforening (Hagegruppa i Ringebu Prestegard). Underveis konsulteres det hagearkitekten og fagmiljøer for at resultatet skal bli så riktig som mulig.

Kontakt oss

+47 61 28 27 00

post@ringebuprestegard.no

Kontaktperson:  Einar Høystad
976 87 950  |  2630  Ringebu

Send en forespørsel

Veibeskrivelse

Du finner fram til Ringebu Prestegard ved å følge skiltet frå E6,
like sør for Ringebu sentrum.

Prestegarden ligger hundre meter nord for Ringebu Stavkyrkje.

GPS (WGS 84): N 61¨ 30.643′, E 10¨ 10.429′

Ringebu Prestegard

Støttespillere