Arrangementskalenderen

Velkommen til jubilleumsutstilling i Ringebu Prestegard  Søndag 24. septemeber, lørdag 30. september, søndag 1 oktober og fra onsdag 3.oktober til søndag 8 oktober.Åpen fra 12.00 til 17.00 

Høstens utstillere

Torbjørn KVASBØ, keramikk skulptur,collection by Fotograf Tor Ivan Boine
Torbjørn Kvasbø

Torbjørn Kvasbøf. 1953 på Hundorp, er bosatt i Venabygd i Ringebu kommune, hvor han har bygd opp et stort verksted. Kvasbø har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB. Han var i mange år professor og leder ved Institutionen før Keramikkonst ved Högskolan för design och konsthantverk, HDK, ved Gøteborgs universitet, og ved Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Keramik & Glas, Stockholm. Han er en nestor innen norsk samtidskeramikk med sine store, skulpturelle arbeider i plastisk leire og keramiske teknikker. Kvasbø har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. i Kina, Europa, Australia og USA, og er ofte invitert til å holde foredrag og workshops rundt om i verden. Kunstverk av Torbjørn Kvasbø er representert i samlingene til mange kunstmuseer i Europa, USA, Kina, Korea og Japan, så vel som i kunstindustrimuseene i Norge og bl.a. på Lillehammer Kunstmuseum, hvor han hadde en stor retrospektiv utstilling høsten 2013. Han er tildelt en rekke priser nasjonalt og internasjonalt.

Ringebu Stavkirke og Prestegard

Ringebu Prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu stavkyrkje. Sammen med kirken og den gamle Gildesvollen, som er Ringebu kommunes Tusenårssted, danner disse historiske stedene et kulturelt sentrum i kommunen. Siden 1997 har Prestegarden fungert som galleri og serveringssted. Her arrangeres utstillinger i sommerhalvåret, konserter og familiedager. Prestegarden er møteplass for grupper og foreninger hele året. Stedet er åpent for utleie for møter, selskaper, mindre konferanser og seminar. Den fredete Prestegarden ligger museumsavdelingen med gjenstander fra utgravningene i stavkirken og en halvtimes film om stavkirken, Prestegardshagen er gjenskapt med gamle stauder fra Ringebu, hardføre roser, urtebed, frukttrær, bærbusker og fjellhage med mere. Etter avtale får besøkende guidet tur i hagen. Pilgrimsleia går rett utenfor Prestegarden. I kaféen er det enkel servering i åpningstiden i utstillingsperioden. Her er en liten butikk, der noen av de utstilte arbeidene er til salgs. Ringebu Prestegard er skiltet fra E6, 3 km sør for Ringebu sentrum. Følg veien 100 meter nord for Ringebu stavkirke.
Ringebu Stavkirke og Prestegard
Ringebu Stavkirke og Prestegard13/12/2017 @ 9:32
De er vinnerne som våger å drømme...
I går den 12.12.2017 fikk vi en stor gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven på kr. 2.100.000, skal brukes til å finansiere en oppgradering av silokummen og den nærmeste delen av høyloftet i driftsbygningen til utstillingslokaler. Blant annet til barnehageutstillingen. Vi gleder oss til neste skritt og er stolt over hva vi har oppnådd. Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB

Velkommen til

Ringebu Prestegard

Ringebu Prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser rett nord for Ringebu stavkyrkje. Prestegarden fungerte som prestebolig helt fram til 1991. Nå er den fredete og restaurerte prestegarden en historisk opplevelse i seg selv.

Ringebu Prestegard er i dag drevet som galleri og serveringssted i sommerhalvåret. Resten av året er det møteplass for kultur og organisasjonsvirksomhet.

Prestegarden er et gammelt prestesete, som ligger like ved Ringebu stavkirke. Den består av seks bygninger, hvorav fire er fredet. Den eksisterende hovedbygningen er fra 1743 og ble bygd etter at den gamle brant ned. Siste presten flyttet ut i 1991.

Fra 1997 drev Ringebusamlingene AS gallerivirksomhet med en Weidemannsamling på 40 bilder som hovedattraksjon, men denne driften opphørte i 2002 og Weidemannkunsten ble overført til Lillehammer kunstmuseum.

Fra 2006 er stedet eid og drevet av Stiftelsen Ringebu Prestegard og er basert på dugnadsarbeid. Flere forskjellige grupper arbeider med definerte arbeidsoppgaver.

Stiftelsen har en egen samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmusea As.

Ringebu kommune og Stiftelsen samarbeider om å utvikle driftsbygningen til en kulturarena for forskjellige aktiviteter .

Utstillingene i Prestegarden er salgsutstillinger med et varierende innslag av kunstnere og kunsthåndverkere. Det er lagt stor vekt på deltagelse av aktører fra distriktet. Barnehagene i Ringebu deltar hvert år med en ny utstilling. De har to ganger vunnet en nasjonal pris fra Senter for kunst og kultur. I samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS er det utviklet en egen stavkirkeutstilling og Ringebu historielag har

år om annet egne temautstillinger.

Pilegrimsleden går fra Ringebu Stavkyrkje og gjennom tunet til Ringebu Prestegard.

Ringebu Stavkyrkje er fra begynnelsen av 1200-tallet. Fra 1980–81 ble det gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken. Et utvalg av funnene vises i drengestua ved Ringebu Prestegard.

Stavkirkeutstillingen fungerer som en introduksjon og fordypning i stavkirkens historie. Vi håper mange kommer innom årets utstilling for å beskue en flott sommerutstilling.

Nyt turen i

Prestegardshagen


– et vakkert sted for ettertanke og inspirasjon

Prestegardshagen er en levende, historisk hage, som formidler den gamle hagekulturen som tidligere fantes rundt prestegardene. Inspirasjonen er hentet fra 1870 årene, med en rett akse ut fra huset ned i hagen som går over i slyngende grusganger.

I hagen finnes det blant annet blomster, rose- og urtebed, gamle frukttrærne og bærbusker. Det er tatt stiklinger av gamle frukttrærne(podet) og bærsorter fra prestegardshagen og eldre hager i Ringebu, som står i dyrkingsfelt for innplanting. Lokalavdelingen til Roseforeningen har registrert over 60 gamle hageroser i Oppland, og en del av disse er plantet i prestegardshagen.

Siden 2004 har hagen gjennomgått en grundig restaurering, da den var i svært dårlig forfatning. Den historisk kartlegging og gransking ble gjort av Unni Dahl Grue (tidligere landskapsarkitekt) og Ingeborg Mellgren Mathiesen (Arkadia landskap) har jobbet fram rapporten «Ringebu prestegard. Hagens historie 1773–2005».

Det er lagt ned et stor praktiske arbeidet med restaureringen, som utføres ubetalt og på frivillig basis av hageinteresserte personer i bygda. Blant annet Hagelaget i Ringebu, lokalavdelingen til Norsk Roseforening (Hagegruppa i Ringebu Prestegard). Underveis konsulteres det hagearkitekten og fagmiljøer for at resultatet skal bli så riktig som mulig.

Kontakt oss

+47 61 28 27 00

post@ringebuprestegard.no

Kontaktperson:  Einar Høystad
976 87 950  |  2630  Ringebu

Send en forespørsel

Veibeskrivelse

Du finner fram til Ringebu Prestegard ved å følge skiltet frå E6,
like sør for Ringebu sentrum.

Prestegarden ligger hundre meter nord for Ringebu Stavkyrkje.

GPS (WGS 84): N 61¨ 30.643′, E 10¨ 10.429′

Ringebu Prestegard

Støttespillere